Есенен риболов на черна мряна

Есенен риболов на черна мряна
Автор: Николай Публкувано на: 27.11.2016 Преглеждания: 3040 Коментари: 0

Черната мряна (Barbus meridionalis petenyi), наричана също Балканска мряна, е риба от род Мрени на семейство Шаранови. Това е един от най-масово ловените видове през октомври, когато реките са все още със стабилно ниво и с относително топла вода. Черната мряна предпочита чистите води и каменистите дъна. Храни се с всички видове ларви по дъното. Обикновено се ловят мрени с размер до 20 см, но в големите реки като Искър, Струма, Тунджа, Марица и др. могат да се срещнат екземпляри над 30 см. Вариантите на риболов на мряна са два - на плувка или на дъно, като изборът зависи най-вече от избраното място за риболов. В дебелите бързеи и участъците с по-бързо течение риболовът на плувка е много труден, освен ако не се използва т.нар. "близалка", която все още е слабо застъпена сред масовия риболовец. По лесен е дънният вариант, който е масово разпространен. В общи линии, той се състои в следното: монтажът се прави на основно влакно 0.16-0.14 мм, а поводът е 0.12-0.10 мм, за предпочитане от здраво влакно, понеже закачките на дъното са нещо обичайно. На основното влакно се нанизва плоско или топчесто олово с тегло 5-10 гр. според силата на течението, където ловим. теглото на оловното утежнение може да бъде и повече от 10 гр, ако се лови на бързо течение. Важното е, топчето да е на дъното, където мряната се храни. Отдолу се поставя стопер (най-често разцепена оловна съчма), който регулира движението на тежестта по влакното. Под оловото се монтират една или две куки. Ако се ползват две куки, схемата е следната: на по-малкия 10 сантиметра повод се връзва кука №14 и на нея се поставя бял червей, зеленика или ручейник, а на по-дългия 15-сантиметра повод се слага черна кука №10 или №12, на която се нанизва земен червей. Тази примамка представлява типично лакомство за мряната, тъй като се среща в почвата до бреговете на реките и често попада във водата. Замятането се извършва в посока на течението и веднага се поставя въдицата на стойка. Самото течение трябва да бъде оставено да положи линията на дъното - така рискът от закачане в подводна растителност или камъни се свежда до минимум. Остава да се изчака мряната да клъвне. Друг начин за дънен риболов е по т.нар. метод "леко дъно": оловната съчма в общия случай не е повече от 5 гр, като при подаване топчето заедно със стръвта се търкаля по дъното. Този начин на риболов е по-резултатен, защото позволява да се облови по-голям периметър в сравнение с предишния, при които тежестта и примамките стоят на едно място. Неудобството е, че при търкалянето по дъното съществува висок риск от закачане и неприятни скъсвания на линията. Затова "лекото дъно" се практикува при песъчливи участъци. Риболовът на мряна с плувка е не по-малко увлекателен. Кълването на рибата е много отчетливо. Балансът на линията трябва да се завърши така, че при "возенето" на стръвта винаги да бъде на дъното. Обикновено така се лови в спокойни вирове и в места с бавно течение.
На плувка може да се експериментира с тестени примамки: тесто от спринцовка, троха хляб или кус-кус. Вариантът с тестото е много резултатен, но то бързо пада и е нужно презареждане почти при всяко замятане. Кълването на мряната е характерно: отначало има две последователни почуквания, след което рибата налапва стръвта и започва да опъва. Това е моментът на засичането. Желателно е, особено при дънния риболов, да се ползват пръчки с чувствителен и здрав връх, който е в състояние да отчете кълването. Най подходящи са пръчките с дължина 4-5 м, снабдени с водачи и макара.

Продукти свързани с тази тема

Препоръчани статии

Коментари

Напиши коментар