Зимен риболов: Блеснене на бяла риба

Зимен риболов: Блеснене на бяла риба
Автор: Николай Публкувано на: 27.11.2016 Преглеждания: 1637 Коментари: 0

Съществуват различни начини за блеснене на бяла риба. Блесненето се състои от повдигане на блесната, свободно падане и пауза. Бялата риба се лови с доста по-продължителна пауза, отколкото другите хищници за разлика от другите хищници. Най-известният начин за блеснене, отработен в практиката, се състои в следното. Блесната се спуска на 30-40 см от дъното и ритмично започва да се повдига на 50-60 см и да се отпуска. Когато ръката се намира долу, се прави пауза от 10-15 секунди, през които блесната замира. Въдицата при това положение е насочена надолу под ъгъл 45 градуса спрямо повърхността на леда. Блесната се повдига с равномерно ускорение и се отпуска рязко, за да може тя свободно да планира в хоризонтална плоскост. Планирането продължава, докато блесната има определен запас от влакно. Щом запасът свърши, тя се връща във вертикално положение. В този момент започва паузата. След това отново следват повдигане, падане и т.н. Единствено еднообразното преминаване на блесната по маршрута си привлича хищника и води до кълване. Така се лови през цялата зима, но когато кълването на бялата риба отслабне, се използват други способи за блеснене, които ще опишем по-долу. На макарата се отваря скобата и се дава възможност на блесната да отплува, колкото се може по-настрани от дупката и да легне на дъното. В зависимост от възможностите на блесната да планира, а също и от дълбочината на водоема, тя може да отиде на 2-3 м и повече встрани. След това се прави пауза 20-30 секунди и блесната се придърпва с къси и плавни движения, без да се отлепя от дъното. Кълването е възможно по време на всяко придръпване или в момента на началото на повдигането. Понякога се прави това, като в предишния случай, само че блесната се придърпва с къси тласъци, повдигайки я леко и отпускайки я отново. При това, блесната ще прави скокообразни движения, ще се плъзга по дъното и ще се обръща от една страна на друга, повдигайки от дъното облаче мътилка. Всичко това привлича бялата риба, предизвиквайки я да атакува. Кълване е възможно или при дъното, или при отлепване на блесната от него. Блесната се отпуска вертикално на дъното и, без да се повдига, се размърдва с помощта на въдицата, предизвиквайки шаване, развъртане и повдигане на мътилка; без бързане, блесната се повдига от дъното и с прецизни движения въдицата се придърпва от една страна на друга, придавайки на блесната слаби колебания. Тя може да бъде повдигната на 30-40 см, след което да се пусне на дъното и отново да се повдигне. Често се блесни по първия способ, на 30-40 см от дъното, но в най-горно положение на блесната се прави пауза до 5 секунди, което й дава възможност да се успокои и да приеме съответстващо положение. При всяко падане блесната ще планира в едно направление, т.е. най-еднообразно и ритмично, което дразни хищника и го предизвиква да атакува. В случай, че се окаже над хранещ се пасаж бели риби, се лови по правило съобразно първия способ, без да се губи време за прекарване на блесната по дъното. Останалите начини се изпълняват много рядко, само преди непосредственото сменяне на дупката.

Продукти свързани с тази тема

Коментари

Напиши коментар